vrijwilligerswerking

Vrijwilligers nemen in de palliatieve zorg een specifieke plaats in. Hun bijdrage richt zich
op het geheel van behoeften van de patiënt en de naasten, zowel op lichamelijk, psychisch, sociaal als existentieel vlak. Uitgangspunt is dat de zieke met zijn hulpvraag centraal staat. Vrijwilligers zijn een aanvulling op de mantel- en professionele zorg en nemen dus geen taken over van professionele hulpverleners.

Voor alle vragen over onze vrijwilligerswerking kan u terecht bij onze vrijwilligersverantwoordelijke Annelien Tack op 02 456 82 07 of vrijwilligers@forumpalliatievezorg.be