Forum Palliatieve Zorg

Het Forum Palliatieve Zorg (erkend Netwerk Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde) is een open plaats van uitwisseling, vorming en ontmoeting voor alle partners van de regio
Brussel-Halle-Vilvoorde en maakt deel uit van W.E.M.ME.L.,
het expertisecentrum Waardig Levenseinde. Het Forum heeft tevens een campus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor palliatieve thuiszorg werkt het Forum samen met Omega vzw.

Nieuws

NIEUW: wensenboek voor mensen met een verstandelijke beperking

Het wensenboek “Wat wil ik als ik niet meer beter word” is bedoeld voor mensen met een cognitieve beperking. Het boekje kan helpen om zorgen over en wensen aan het levenseinde bespreekbaar te maken.  

Lees meer →

Eerstvolgende vormingen

Palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis en dementie

Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

van 9u00 - 16u30

Lees meer →

Communicatie in existentiële zorg

J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

van 9u30 - 16u00

Lees meer →

Het palliatief uurtje: Symptoomcontrole

online sessie

van 14u - 15u

Lees meer →

Onze opdrachten

  • informeren en sensibiliseren van de brede bevoling over de mogelijkheden van kwaliteitsvolle palliatieve zorg met respect voor de wil van de patiënt
  • aanbieden van opleiding en permanente vorming (op maat) om de deskundigheid te bevorderen van alle betrokken hulpverleners
  • samenwerken met verschillende partners in de regio en de samenwerking tussen deze partners bevorderen
  • vrijwilligerswerk coördineren voor onder andere thuiszorgequipe Omega vzw
  • Verzamelen van cijfergegevens over de geboden palliatieve zorgverlening in de regio

Voor wie?

Voor alle partners palliatieve zorg uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde en voor de brede bevolking

Tijdschrift peiler

Peiler 29
Peiler 28
Peiler 26
Peiler 25

Blijf op de hoogte

van het vormingsaanbod en andere activiteiten van het Forum

Ja, graag!