opleidingen op maat

Het Forum Palliatieve Zorg biedt vormingen aan op maat van uw organisatie of van een bepaalde doelgroep (vb. woonzorgcentra, mantelzorgorganisaties, seniorenorganisaties, gezinszorg, thuiszorgdiensten, scholen, sociale diensten van gemeenten,....).

Ondersteuning op maat voor zorgverleners

Ondersteuning organisaties
Dat kan een éénmalig consult zijn (verheldering van de hulpvraag en verduidelijking van de mogelijkheden tot ondersteuning) of een trajectbegeleiding, al dan niet telefonisch, individuele ondersteuning of ondersteuning van het team.

Vorming op maat
Onderstaande opsomming biedt een indicatie van wat mogelijk is:

 • Basisconcepten van palliatieve zorg. Wetgeving en voorzieningen.
 • Rouw en verlies.
 • Omgaan met gevoelens van onmacht als zorgverlener.
 • Psychologische ondersteuning in palliatieve zorg.
 • Kinderen betrekken bij afscheid en overlijden.
 • Pijncontrole
 • Symptoomcontrole
 • Vocht en voeding
 • Gebruik van de subcutane spuitaandrijver
 • Communicatie met patiënt, naasten, familie en zorgverleners.
 • Het stervensproces ( communicatie - de laatste zorgen - wat na het overlijden)
 • Levensmoeheid.
 • Een palliatieve zorgcultuur uitbouwen in woonzorgcentra.
 • Zelfzorg binnen de palliatieve zorg.
 • Levenseindebeslissingen (i.s.m. LEIF)
 • Vorming voorafgaande zorgplanning (i.s.m. LEIF - zie onder)

Indien u interesse heeft in een thema dat niet in bovenstaande lijst opgenomen is, neem gerust contact op zodat we een gepast aanbod kunnen uitwerken.
De lesinhoud wordt steeds afgestemd op de voorkennis van de deelnemers. De inhoud en duur van dit programma bepaalt de organisatie zelf, in overleg met de vormingscoördinator van het Forum.

Locatie: U heeft de mogelijkheid om een vorming in uw eigen voorziening te organiseren of in de lokalen van het expertisecentrum W.E.M.M.E.L. Indien u de vorming binnen de eigen voorziening organiseert, dient u te beschikken over een voldoende groot vormingslokaal en projectiemogelijkheid.

Kostprijs: 100€/lesuur, exclusief verplaatsingskosten van de docent

Contact: Stel ons je vragen via info@forumpalliatievezorg.be of bel naar 02/456 82 07

Infomomenten voor het brede publiek

In samenwerking met het Forum Palliatieve Zorg kan uw organisatie een gratis infosessie palliatieve zorg organiseren. In samenspraak wordt bepaald op welke manier dit vorm krijgt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een aantal zorgverleners uit verschillende settings aan het woord te laten of om een film rond het thema te vertonen (met een nabespreking nadien).

Inhoud
Het Forum Palliatieve Zorg zorgt voor de inhoudelijke invulling van de bijeenkomst en vergoeding van de sprekers. We verwachten van de initiatiefnemers medewerking op het infomoment zelf en publiciteit voor het initiatief via de eigen contacten.

Contact

02/456 82 07 of info@forumpalliatievezorg.be

Vorming Voorafgaande Zorgplanning (in samenwerking met LEIF)

1. Vorming VZP voor professionelen

Doelgroep: De sessies zijn bedoeld voor professionele zorgverleners (in de thuiszorg, residentiële zorg, ziekenhuizen,...) vanuit verschillende beroepsgroepen (artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, animatoren,....) Voor aanvragen buiten de regio Brussel-Halle-Vilvoorde werken wij samen met regionale LEIFpunten.

Inhoud:
De sessie omvat toelichting bij de 5 correcte wilsverklaringen en tot welke mogelijkheden ze leiden. Voor wie zijn ze bestemd? Met wie worden ze ingevuld? Welke zijn de troeven en hindernissen van deze wilsverklaringen?

Brochures met de correcte wilsverklaringen en een handleiding worden best vooraf aangevraagd via info@wilsverklaringen.be.

Kostprijs:
(sessie van 3u): 300€ + vervoersonkosten

Contact: Stel ons je vragen via info@wilsverklaringen.be of bel naar 02/456 82 07

2. Vorming VZP voor het brede publiek

LEIF biedt een infosessie aan over voorafgaande zorgplanning, op maat van uw organisatie of van een bepaalde doelgroep (bv. verenigingen, OCMW's, gemeentes, dienstencentra, mutualiteiten, woonzorgcentra, mantelzorgorganisaties, scholen,...). U heeft de mogelijkheid om een sessie voor uw eigen voorziening te organiseren, of in de lokalen van LEIF.

Aan de hand van voorbeelden en interactie worden de deelnemers ruim geïnformeerd over hun mogelijkheden om nu een zorgplanning te maken voor later, wanneer ze hun wil niet meer zouden kunnen uitdrukken. De vorming wordt afgestemd op de voorkennis van de deelnemers.

Brochures met de correcte wilsverklaringen en een handleiding worden best vooraf aangevraagd via info@wilsverklaringen.be.

Kostprijs voor een sessie van 2u is 200€ + vervoersonkosten

Contact: Stel ons je vragen via info@wilsverklaringen.be of bel naar 02/456 82 07