online leerportaal

Het Forum Palliatieve Zorg biedt via een online leerportaal e-modules aan.
Dat zijn online (en interactieve) lesmodules rond een aantal specifieke thema's in de palliatieve zorg.
We breiden het aanbod regelmatig uit.
Ook lezingen die opgenomen werden op symposia en events zijn hier terug te vinden.

Ons online leerportaal bevat momenteel volgende modules:

 • De subcutane spuitaandrijver: In deze e-module leer je over de indicaties, mogelijkheden en de werking van de subcutane spuitaandrijver (MP Daily+)
 • Palliatieve zorg: wat? quoi? qué? what?:  In deze e-module leer je wat palliatieve zorg concreet betekent. Wat de basisconcepten zijn. Wie neemt welke rol op? En waar kunnen patiënten palliatieve zorg krijgen?
 • (G)een onderscheid? Palliatieve zorg in diversiteit: Deze e-module reikt een nieuwe bril aan om gepaste palliatieve zorg te bieden aan een diverse groep patiënten.
 • Uniek rouwen: Hoe kan je iemand begeleiden die een rouwproces doormaakt? In deze module komt aan bod welke vormen rouw kan aannemen, hoe een normaal rouwproces eruit ziet en wat we kunnen doen en zeggen om te helpen.
 • Maatwerk: Het wat en hoe van Voorafgaande Zorgplanning (VZP): Deze e-module legt uit wat voorafgaande zorgplanning precies inhoudt en welke wilsverklaringen er zijn. Daarnaast biedt de module tips voor VZP-gesprekken.
 • Omgaan met levensgrote vragen en pijn: Met deze e-module willen we een aantal belangrijke
  concepten verduidelijken en voelsprieten ontwikkelen om existentiële pijn te detecteren.
  Hoe kan je mensen hier zelf een stuk in begeleiden en naar wie kan je doorverwijzen wanneer dat gewenst is.
 • Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: Waarin verschilt palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking? En hoe kan je ziekte en dood bespreekbaar maken bij deze doelgroep?
 • Vocht en voeding in de palliatieve zorg: In deze module leer je de rol van vocht en voeding in de verschillende fases van het palliatief zorgtraject. Verschillende ziektebeelden (zoals ondervoeding, slikstoornissen, afweergedrag,....) worden besproken alsook vocht en voeding in de terminale fase.

Inschrijven voor één of meerdere modules kan via dit formulier.
Veelgestelde vragen over het leerportaal vind je hier.

Kostprijs: 15€/module of voordeeltarief bij inschrijving voor meerdere modules.

Je krijgt 1 maand toegang tot het leerportaal (en de module waarvoor je inschreef) nadat wij je inschrijvingsgeld ontvangen hebben.
Je kan de e-module – en de vrij toegankelijke lezingen – verschillende keren bekijken wanneer je dat zelf wil.
Na afloop ontvang je een attest van deelname.

Als meerdere van jouw collega’s interesse hebben in deze modules, neem dan zeker contact op met ons. We bespreken dan graag de mogelijkheid tot een groepstarief.

Een online nabespreking of extra verdieping met een docent is eveneens mogelijk.