online leerportaal

Het Forum Palliatieve Zorg biedt via een online leerportaal e-modules aan.
Dat zijn online (en interactieve) lesmodules rond een aantal specifieke thema's in de palliatieve zorg.
We breiden het aanbod regelmatig uit.
Ook lezingen die opgenomen werden op symposia en events zijn hier terug te vinden.

Ons online leerportaal bevat momenteel volgende modules:

  • De subcutane spuitaandrijver: In deze e-module leer je over de indicaties, mogelijkheden en de werking van de subcutane spuitaandrijver (MP Daily+)
  • Palliatieve zorg: wat? quoi? qué? what?:  In deze e-module leer je wat palliatieve zorg concreet betekent. Wat de basisconcepten zijn. Wie neemt welke rol op? En waar kunnen patiënten palliatieve zorg krijgen?
  • (G)een onderscheid? Palliatieve zorg in diversiteit: Deze e-module reikt een nieuwe bril aan om gepaste palliatieve zorg te bieden aan een diverse groep patiënten.
  • Uniek rouwen: Hoe kan je iemand begeleiden die een rouwproces doormaakt? In deze module komt aan bod welke vormen rouw kan aannemen, hoe een normaal rouwproces eruit ziet en wat we kunnen doen en zeggen om te helpen.
  • Maatwerk: Het wat en hoe van Voorafgaande Zorgplanning (VZP): Deze e-module legt uit wat voorafgaande zorgplanning precies inhoudt en welke wilsverklaringen er zijn. Daarnaast biedt de module tips voor VZP-gesprekken.

Inschrijven voor één of meerdere modules kan via dit formulier.

Je krijgt dan ook toegang tot een aantal lezingen:

  • 20 Jaar palliatief support team in woonzorgcentra (Robert Geeraert)
  • Belang van familie in palliatieve zorg (Mieke Vogels)
  • Voorstelling Tubbemodel waarin participatie van bewoners, familie, personeel,…wordt aangemoedigd (Renaat Lemey)
  • Implementatie van voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra (Patrik Vankrunkelsven)
  • Een waardig levenseinde in de thuissituatie (Wim Distelmans)

Kostprijs: 15€/module of voordeeltarief bij inschrijving voor meerdere modules.

Je krijgt 1 maand toegang tot het leerportaal (en de module waarvoor je inschreef) nadat wij je inschrijvingsgeld ontvangen hebben.
Je kan de e-module – en de vrij toegankelijke lezingen – verschillende keren bekijken wanneer je dat zelf wil.
Na afloop ontvang je een attest van deelname.

Als meerdere van jouw collega’s interesse hebben in deze modules, neem dan zeker contact op met ons. We bespreken dan graag de mogelijkheid tot een groepstarief.

Een online nabespreking of extra verdieping met een docent is eveneens mogelijk.