← Naar het overzicht

PALM opleiding (postuniversitaire opleiding palliatieve zorg voor medici en masters)

J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

05 oktober 2024
30 november 2024
18 januari 2025
22 februari 2025
22 maart 2025

Van 09u00 tot 16u00

525€ per deelnemer (cursusmateriaal en lunch inbegrepen)
De deelnemers krijgen een attest van de vorming.
Accreditatie Ethiek en Economie wordt voorzien.

Inschrijven

PALM is een beknopte opleiding van 5 dagen in palliatieve zorg met een redelijk eigenzinnige aanpak. Deze vorming geeft inhoudelijk aandacht aan de 4 pijlers van palliatieve zorg en chronisch ziek zijn: pijn- en symptoomcontrole, psychologische begeleiding, sociale opvang en aandacht voor existentieel lijden. Ze doet dit op een (zelf)kritische, empathische maar nuchtere manier, rekening houdend met de realiteit en de actuele mogelijkheden. De opleiding wordt gegeven door docenten met jarenlange praktijkervaring (waarvan veel deskundige artsen werkzaam in palliatieve settings).
De cyclus vormt samen met de LEIFopleiding een tweeluik. Daar waar de LEIFopleiding vooral aandacht heeft voor het omgaan met levenseindebeslissingen en de zorgvuldige praktijk van euthanasie, legt de vorming palliatieve zorg vooral de nadruk op de opvang, zorg en behandeling van ernstig ongeneeslijk zieken.
De opleiding wordt gepatroneerd door de Leerstoel 'Waardig Levenseinde' van deMens.nu aan de VUB.

Doelgroep

De opleiding in palliatieve zorg is niet alleen een must voor (huis)artsen die zich willen vervolmaken in het empathisch omgaan met hun patiënten in de supportieve en palliatieve fase, maar ze staat ook open voor alle andere professionelen met een masteropleiding.

Programma

DAG 1: Concept palliatieve zorg en communicatie over ongeneeslijk ziek zijn.
Begrippen palliatieve zorg, historiek, voorzieningen, veranderingsprocessen, overgang van curatie naar palliatie, vroege communicatie over palliatieve zorg en levenseinde, communicatieproces slecht nieuws, oefensessie voorafgaande zorgplanning.

DAG 2: Overzicht palliatieve therapieën en bijzondere patiëntengroepen
Andere palliatieve medische therapieën, multidisciplinair oncologisch consult, introductie niet-oncologische aandoeningen, palliatieve zorg bij kinderen, ouderen, personen met neuro-degeneratieve aandoeningen.

DAG 3: Pijn- en symptoomcontrole en psychische problematieken.
Definiëring pijn, gebruik subcutane spuitaandrijver, neuropathische pijn, interventionele pijntechnieken, casuïstiek, psychische symptomen (angst, depressie, delirium, dementie) en psychiatrische problematieken, zwakte en anorexie-cachexie, urologische problemen.

DAG 4: Specifieke palliatieve therapieën en urgenties, palliatieve sedatie
Palliatieve therapieën voor gastro-intestinale problemen (mondzorg, nausea/emesis, hik, ascites, darmobstructie, diarree, constipatie, incontinentie), therapieën voor pulmonaire problemen (hoesten, dyspneu, pleurale effusie), huid- en wondproblemen, urgenties in de palliatieve zorg, palliatieve sedatie

DAG 5: Ethische reflecties, diverse aspecten van multiculturele zorg, rouwzorg.

Aantal deelnemers

maximaal 50

Toelatingsvoorwaarden

Gediplomeerd arts of masterdiploma (niet-artsen kunnen ook deelnemen mits toelating na het schrijven van een motivatiebrief).

Inlichtingen

Leerstoel Waardig Levenseinde: 02/456 82 07