← Naar het overzicht

Palliatieve zorg en andere culturen - VOLZET

J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

van 13u00 - 16u00

45 euro

De deelnemers krijgen een attest van de vorming.

Inschrijven op de wachtlijst

Doelgroep

palliatief referenten en andere geïnteresseerde zorgverleners uit de thuiszorg, thuisvervangende centra (zoals woonzorgcentra), dagcentra en ziekenhuizen

Docent

Lieve Lenaerts, teamtrekker diversiteit Hivset

Programma

Onze maatschappij bestaat uit personen met diverse etnische en culturele achtergronden, mensen die verschillende talen spreken, eigen gebruiken en tradities hanteren en een eigen geloofsbelevenis hebben.

Dit is de nieuwe realiteit van ons dagelijks leven en dit weerspiegelt zich ook in de zorg.

Patiënten, cliënten, zorgverleners botsen vaak op verschillen. Ze zijn soms letterlijk vreemden voor elkaar. De wederzijdse onbekendheid is vaak oorzaak van gevoelens van ergernis en frustratie, onzekerheid, angst. De beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met voorschriften en de eigen invulling ervan spelen een belangrijke rol in de fases van begeleidings- of zorgverleningsproces. Zeker in de laatste fase van het leven is elkaar begrijpen heel belangrijk.

Werken met andere culturen in de zorg vraagt een denken buiten de traditionele kaders: andere verklaringsmodellen van ziekte, ander hulpzoekgedrag, anders uiten van klachten, andere verwachtingen, andere beleving van palliatieve zorg… kortom een cultuur sensitieve benadering in de laatste levensfase is essentieel.

In deze vorming geven we een antwoord op de vragen en bekijken we de nodige interculturele competenties om in de palliatieve setting inclusief te kunnen werken.

Een breed kader wordt aangereikt met aanzetten tot oplossingen, alsook tools, hulpmiddelen en vele tips.