← Naar het overzicht

Vorming Omgaan met conflicten binnen families

J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

van 13u - 16u

45€
De deelnemers krijgen een attest van vorming.

Inschrijven

Doelgroep


palliatief referenten en andere geïnteresseerde zorgverleners uit de thuiszorg, thuisvervangende centra (zoals woonzorgcentra), dagcentra en ziekenhuizen

Programma

Wat als er onenigheid, verschil in visie of conflict is binnen een familie?

  • Wet patiëntenrechten: wie heeft 'recht' op welke informatie?
  • Hoe gedraag je je als zorgverlener als je in een conflict terechtkomt? 
  • Wanneer grens je af? 
  • Basisprincipes van bemiddeling
  • Doorverwijsmogelijkheden

Docent

Annelien Tack is psychologe bij Forum Palliatieve Zorg en palliatieve thuisequipe Omega.
Ze heeft jarenlange ervaring bij de dienst supportieve en palliatieve zorg van het UZ Brussel.