← Naar het overzicht

Blended module - Voorafgaande zorgplanning

J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

van 13u00 - 16u00

35€ per deelnemer
De deelnemers krijgen een attest van de vorming.

Inschrijving

Doelgroep

Palliatief referenten en andere geïnteresseerde zorgverleners in de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen

Inhoud

Een blended module combineert een online lesmodule met een fysiek lesmoment.
Een deel van de vorming gebeurt dus online.
Voor deze blended module zal u vóór de les op 5 juni de online module rond voorafgaande zorgplanning volgen (dat kan op een zelf gekozen tijdstip thuis of op het werk).
De module is opgebouwd uit 4 hoofdstukken en neemt ongeveer 1u30 in beslag:

  • "Voorafgaande wat?" legt uit wat voorafgaande zorgplanning (VZP) precies inhoudt, wie er bij betrokken is, wanneer het een goed idee is om VZP ter sprake te brengen en wat we leren van de praktijk en de wetenschap.
  • In "De wilsverklaringen" lichten we de verschillende wilsverklaringen, hun toepasbaarheid en mogelijkheden toe.
    Via enkele casussen wordt de theorie omgezet naar de praktijk.
  • "Een goed gesprek" biedt een houvast bij gesprekken door middel van een checklist, tijdslijn en voorbeeldzinnen.
  • In "Test jezelf" kan je nagaan of je alles goed begrepen hebt.

Op 5 juni gaan we dan aan de slag met zelf aangebrachte casussen uit de praktijk.
De theorie is gekend vanuit de online module maar wat zijn praktische problemen? Of waar loopt het moeilijk in de dagelijkse praktijk?
(Aan iedereen die deelneemt vragen we om een casus in te brengen. )

Docent

Kris Van de Gaer, LEIFconsulent en stafmedewerker bij LEIF