← Naar het overzicht

Blended module - Cultuurdiverse palliatieve zorg

J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

van 13u00 - 16u00

35€ per deelnemer
De deelnemers krijgen een attest van de vorming.

Inschrijving

Doelgroep

Palliatief referenten en andere geïnteresseerde zorgverleners in de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen

Inhoud

Een blended module combineert een online lesmodule met een fysiek lesmoment.
Een deel van de vorming gebeurt dus online.
Voor deze blended module zal u vóór de les op 22 juni de online module rond 'Palliatieve zorg in diversiteit' volgen (dat kan op een zelf gekozen tijdstip thuis of op het werk).
De module neemt ongeveer 45 min. in beslag:

De module reikt een nieuwe bril aan om gepaste palliatieve zorg te bieden aan een diverse groep patiënten.

  • Wat heb je nodig hebt om zorg op maat te geven aan patiënten die verschillen qua socio-demografische kenmerken, culturele achtergrond, leeftijd, etc.
  • Wat betekent het om in diversiteit te werken en welke kennis, interculturele vaardigheden en attitudes daarvoor nodig zijn. Ook komen vragen als 'Hoe leren we onze eigen valkuilen zien?' en 'Mag ik wel grenzen stellen?' aan bod.
  • Op welke manier kunnen we gepast communiceren en welke belemmeringen kunnen patiënten ervaren om de weg te vinden in de zorg.

Tijdens het intervisiegedeelte op 22 juni wordt ingegaan op een aantal cases, die moeilijk gelopen zijn in de praktijk, waar je als zorgverlener niet dadelijk raad mee wist. We gaan hier in groep dieper op in.
(Aan iedereen die deelneemt vragen we om een casus in te brengen. )

Docent

Lieve Lenaerts, teamtrekker diversiteit Hivset