← Naar het overzicht

Basismodule palliatief referent (in het kader van Postgraduaat palliatieve zorg)

Odisee Hogeschool, Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel.

26 september '24
3 - 10 - 17 en 24 oktober '24
7 - 14 en 28 november '24
examendag: 12 december '24

Van 09u00 tot 16u30

zie website Odisee: https://www.odisee.be/postgraduaat-palliatieve-zorg

Inschrijven

Het Forum Palliatieve Zorg organiseert een postgraduaatopleiding palliatieve zorg in samenwerking met Odisee de co-hogeschool en Erasmus hogeschool Brussel en is daarbij erkend door het Ministerie van Onderwijs. Dit postgraduaat omvat twee delen: een basismodule 'palliatief referent' en een specialisatiemodule 'palliatief deskundige'.

Doelgroep

De basismodule palliatief referent richt zich tot alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg (verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk assistenten, vrijzinnig humanistisch consulenten, pastores,...) die reeds referent zijn in palliatieve zorg in hun setting of die dit willen worden.
Je kan je inschrijven voor het postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5-verpleegkundige kan je toegelaten worden, als je voldoende gemotiveerd bent. Je ontvangt dan een getuigschrift permanente vorming.

Programma

In 8 volledige lesdagen (en 1 evaluatiemoment) maken we de referent palliatieve zorg wegwijs in de relevante wetgeving en in de (verdere) uitbouw van de visie en structuur van palliatieve zorg in de organisatie. Er wordt ook dieper ingegaan op aspecten van rouwzorg en voorafgaande zorgplanning, het omgaan met familie van zorgvragers, enz.
Volgende modules worden aangeboden in de basismodule palliatief referent:

 • basisconcepten palliatieve zorg, historiek, wetgeving, voorzieningen
 • levenseindebeslissingen en voorafgaande zorgplanning
 • psychosociale benadering van de patiënt en zijn omgeving
 • praktische aanpak van symptomen en symptoombestrijding
 • communicatie met bewoners, familieleden en hulpverleners
 • implementatie palliatieve zorg in een organisatie
 • existentiële zorg bij ernstig zieken
 • hoe ethisch zorgoverleg organiseren
 • omgaan met rouw en verlies
 • euthanasie en palliatieve sedatie
 • subcutane spuitaandrijver
 • cultuursensitieve palliatieve zorg
 • zelfzorg en teamzorg

Aantal deelnemers

maximaal 25

Evaluatie en getuigschrift

Het getuigschrift van 'palliatief referent' wordt toegekend aan wie minimaal 90% van de lessen van de basismodule heeft bijgewoond én minimaal 50% behaald heeft voor de evaluatieopdracht. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt een deelnameattest met vermelding van het effectief gevolgde programma.

Inlichtingen

Voor meer informatie over de inhoud kan je terecht bij Dennis Demedts (dennis.demedts@ehb.be) of Eva Jacobs (eva@forumpalliatievezorg.be).
Voor administratieve inlichtingen kan je terecht bij Ann Jaques (ann.jaques@odisee.be)