← Naar het overzicht

Basiscursus palliatieve zorg voor thuisverpleegkundigen

J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

16 - 23 en 30 april 2024
7 - 14 en 21 mei 2024

van 13u30 - 16u30

195€ per deelnemer (cursusmateriaal inbegrepen).
De deelnemers krijgen een attest van vorming.

Inschrijven

Doelgroep

(zelfstandig) thuisverpleegkundigen

Programma

  • basisconcepten palliatieve zorg, historiek, wetgeving, voorzieningen
  • rouw
  • pijn- en symptoomcontrole
  • gebruik van de subcutane spuitaandrijver
  • existentiële zorg
  • communicatie: omgaan met families, crisissen, conflictbemiddeling bij het levenseinde
  • beslissingen aan het levenseinde (voorafgaande zorgplanning)
  • palliatieve sedatie en euthanasie