PICT (Palliative Care Indicator Tool)

Communicatie aan het levenseinde is van essentieel belang. In veel gevallen gebeurt dit spontaan. De PICT (Palliative Care Indicator Tool) kan hierbij een hulpmiddel zijn.
Het is een eenvoudig en praktisch meetinstrument waarmee zorgverleners de palliatieve patiënt tijdig kunnen identificeren ongeacht zijn/haar aandoening.
Dit gebeurt op basis van de ernst van de zorgnoden en dus niet enkel op basis van de geschatte levensverwachting.
Het instrument is bruikbaar in de dagelijkse zorgpraktijk in ziekenhuizen, woonzorgcentra en in de thuissituatie en kan mits enige oefening in een vijftal minuten toegepast worden.

In eerste instantie wordt de palliatieve patiënt geïdentificeerd op basis van de “surprise question”: Zou u verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar overlijdt?

In een tweede schaal wordt de ernst van de zorgnoden ingeschat.
Op basis daarvan wordt een palliatief statuut toegekend.

Nut?

  • laat hulpverleners toe de palliatieve patiënt tijdig te identificeren ongeacht de aandoening
  • dit maakt het mogelijk tijdig in dialoog te treden met de patiënt en zijn naasten over de oriëntatie van de toekomstige zorg
  • door de differentiatie in zorgnoden is een getrapte zorg mogelijk waarbij de zorg maximaal kan afgestemd worden op de concrete ernst van de zorgnoden van de patiënt
  • een herhaalde toepassing van de PICT is hierbij belangrijk. Op die manier kan de zorg worden aangepast aan een wisselende en soms onvoorspelbare evolutie van de aandoening