Welke tegemoetkomingen bestaan er en hoe kan ik er gebruik van maken?

Er bestaan voor de palliatieve patiënt en familie extra ondersteuningsmiddelen die de thuiszorg kunnen vergemakkelijken na het aanvragen van het palliatief statuut via je huisarts.

Op de website van het RIZIV kan u de meest recente informatie betreft de tegemoetkomingen voor palliatieve patiënten terugvinden.

  • vrijstelling van het remgeld

Indien je het palliatief statuut hebt verkregen, hoef je geen remgelden meer te betalen voor bezoeken van de huisarts, thuisverpleegkundige en kinesist.
Dit gebeurt automatisch, je hoeft hier geen speciale aanvraag voor te doen.

  • Palliatieve thuiszorgpremie

Dit is een extra toelage voor specifieke medische kosten (geneesmiddelen, hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal). Je vraagt dit aan via je huisarts (eerste maand automatisch bij aanvraag palliatief statuut, na 30 dagen kan je dit een 2de keer aanvragen via de huisarts). In 2024 bedraagt het forfait 801,23 euro (jaarlijks indexering).

  • Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden

Sinds 1 januari kunnen mensen met een attest palliatief forfait rechtstreeks toegang krijgen tot een zorgbudget zwaar zorgbehoevenden. Tot dan moest er steeds een indicatiestelling afgenomen worden na de aanvraag van het zorgbudget. Met de erkenning van het attest palliatief forfait als zorgbehoevendheidsattest is dat niet langer nodig bij de eerste aanvraag.
Het is een zorgbudget van 140 euro per maand voor niet-medische kosten. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de uitgaven voor gezinszorg of incontinentiemateriaal of als vergoeding voor de mantelzorger(s).

  • Palliatief zorgverlof

Thematisch verlof (max. 3 maanden) tijdens welke periode je niet, halftijds of 4/5de werkt. Je dient de aanvraag te doen via een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve zorg krijgt (moet geen familielid zijn). Je hebt recht op een vervangingsinkomen dat je aanvraagt bij de RVA.

  • Kortdurende zuurstoftherapie

Een kortdurende behandeling met zuurstof kan in het geval van hypoxemie bij palliatieve patiënten worden voorgeschreven.

  • Mantelzorgpremie

De financiële tegemoetkomingen voor mantelzorgers kan u raadplegen via de website van het Steunpunt Mantelzorg.