Palliatieve zorg is een totaalzorg met als doel de kwaliteit van leven van een ernstig zieke patiënt en zijn omgeving te waarborgen.
Het gaat over supportieve zorg (vanaf de diagnose van een levensbedreigende ziekte), over terminale zorg in de laatste levensfase en over rouwzorg.

De zorg baseert zich op 4 aandachtspunten: fysiek, sociaal, psychologisch en existentieel en wordt door een huisarts of specialist gecoördineerd. Palliatieve Zorg kan ingeschakeld worden door de huisarts, een specialist, de patiënt of de familie.
Ongeacht de plek geeft de patiënt richting aan de zorg voor een waardig levenseinde.

Palliatieve zorg is erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en is een universeel recht voor ieder persoon.