Hoe kan je zelf de regie houden over je levenseinde?

Door het invullen van je wilsverklaringen kan je zelf bepalen hoe je levenseinde er zal uitzien op het moment dat je je wil niet meer kan uitdrukken.
Indien je nog wilsbekwaam en mondig bent, heb je deze wilsverklaringen uiteraard (nog) niet nodig en kan je mondeling meedelen wat je nog wel of niet wenst.
Door hier vooraf al goed over na te denken, en de documenten in te vullen met je arts of een andere hulpverleners, kan je de omstandigheden van je levenseinde zelf mee bepalen.