palliatieve zorg

"Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten met een levensbedreigende aandoening en van hun familie, door het vermijden en bestrijden van lijden, door het tijdig herkennen en behandelen van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard." (def WHO 2002)

[…] Alle zorg die wordt verstrekt aan de patiënt die zich, ongeacht zijn levensverwachting, bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte. […] Palliatieve zorg kan eveneens reeds ingezet worden wanneer er nog ziektebehandeling plaatsvindt tot en met de zorg voor naasten en mantelzorgers tot na het overlijden. […]
(toevoeging in 2016)