nieuw: wensenboek voor mensen met een verstandelijke beperking

De bedoeling van het boek is om de persoon te laten nadenken over wat hij wil en dat onder woorden te brengen. De antwoorden geven houvast aan zorgverleners, familie en omgeving om de best passende zorg te bieden.
Het wensenboek is zowel gedrukt als digitaal beschikbaar en bestaat uit verschillende hoofdstukken die apart van elkaar kunnen worden ingevuld.

We hebben aansluitend ook een e-learning ontwikkeld over palliatieve zorg bij mensen met een cognitieve beperking waarin aan bod komt waarin palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking verschilt van de algemene populatie. Daarnaast biedt ze communicatietips om ziekte en dood bespreekbaar te maken bij deze doelgroep. 
- Inschrijven voor de elearning kan hier
- Wens je graag 1 of meerdere exemplaren van het boek te bestellen? Mail naar info@forumpalliatievezorg.be