hulpmiddelen bij rouw

 • Een herinneringendoos, bv. de gouden doos van Lost&Co: een soort EHBO-kit vol warme attenties die je kan schenken aan iemand die rouwt.
  Meer info op www.lostenco.be
 • Een online herdenkingspagina: Aeterna biedt een digitaal platform aan waarop mensen hun verhalen, herinneringen, foto's en filmpjes kunnen samenbrengen en op die manier een prachtige herdenkingspagina creëren. 
  Meer info op www.aeterna.be
 • De 52 tranenkaarten die het moeilijke wat makkelijker maken. Ze kunnen zowel in groep als één-op-één een gesprek op gang brengen en een hulpmiddel zijn om rouw en verlies bespreekbaar te maken. 
  Meer info op www.lostenco.be
 • De kaartjes van betekenis, een toegankelijke kaartspel met 50 vragen over afscheid en verlies, over eigen gedachten over de dood, over dat wat belangrijk voor je is. 
  Meer info op www.bureaumorbidee.nl

Luister, lees- en kijkmateriaal

Verhalen

 • Neergeschreven verhalen:
  Verhalen en boodschappen kunnen op verschillende manieren opgeschreven worden en zo van betekenis zijn in het omgaan met rouw en verlies. Zo kunnen mensen die niet zo lang meer te leven hebben, hun verhaal laten optekenen door iemand anders: https://afscheiddatverbindt.be/
  Ook journalist Eveline Coppin interviewt mensen over hun inzichten, keerpunten, houvasten en bijzondere herinneringen. In die gesprekken komt ook de dood ter sprake: hoe zien ze hun afscheid, zijn ze bang om te sterven, hoe willen ze herinnerd worden? Hun verhaal krijgt dan vorm in een boek met foto's. Dat kan dienen om in gesprek te gaan met wie hen lief is en is voor de nabestaanden een tastbare herinnering.
  Daarnaast kan je natuurlijk ook je verhalen neerschrijven sámen met je naasten. Het ‘Voor altijd verbonden’ boek is een invulboek met schrijfopdrachten die kunnen helpen om de betekenis van een relatie met de ontvanger onder woorden te brengen. Meer info op www.watiknogzeggenwou.be
 • Gesproken verhalen
  Net zoals mensen materiële bezittingen kunnen nalaten, kunnen ze ook videoboodschappen achterlaten. Joris (filosoof en videograaf) en Hanne (ritueelbegeleider bij afscheid): “Er wordt te weinig gedaan met de liefde, wijsheid en levenservaring van mensen.” Met een ‘videotestament’ willen ze hen de kans geven een verhaal als waardevol geschenk na te laten. Meer info op: https://www.hetvideotestament.be
 • Getekende verhalen
  Via scribing, het neertekenen van verhalen, biedt Anje Claeys de mogelijkheid om creatief aan de slag te gaan met een verlies. Een scribing sessie is een online vorm van coaching waarbij Anje op een tekenende manier aanwezig is bij jou en je verhaal. Tijdens het gesprek tekent ze. Daardoor ontstaat een visueel houvast dat je de weg wijst en waarmee je een hele tijd verder kan. Het is een uniek proces, waarbij je mentale redeneringen worden gevisualiseerd. Meer info op: https://www.bioart.eu/

Initiatieven door andere organisaties

 • Rouwzorg Vlaanderen bundelt op zijn website de gegevens van verschillende organisaties en initiatieven die werken rond verlies en rouw over heel Vlaanderen. 
  Meer info op Aanbod van anderen - Rouwzorg Vlaanderen
 • Rouw- en verliescafé Vlaanderen brengt ontmoetingen tot stand waarin er ruimte, tijd en aandacht is voor iedereen die een verlies heeft meegemaakt. 
  Meer info op vzw Rouw- en Verliescafé Vlaanderen (rouwenverliescafe.org)
 • Bij Verbinding in verlies kunnen mensen die geconfronteerd worden met rouw en verlies terecht voor professionele zorg en begeleiding in de brede zin van het woord. Naast gesprekstherapie wordt er ook creatieve en fysieke therapie gegeven aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, koppels en gezinnen. 
  Meer info op Verbinding in Verlies