kaartje kenmerken van een stervend lichaam

Sterven is een heel natuurlijk proces. Een aantal symptomen komen bij de meeste mensen in de stervensfase voor, zoals een grauwe gelaatskleur, sufheid, een reutelende ademhaling,….
Voor familie en naasten kan dit beangstigend zijn.
Met een nieuw kaartje (de digitale versie vind je in bijlage) willen we mensen informeren over veel voorkomende symptomen in de stervensfase, hoe ze veroorzaakt worden en dat de persoon hier in de meeste gevallen zelf geen last van heeft.
We hopen dat dit geruststelling kan bieden bij mensen (die waken).