Vierde Congres Education in Palliative Care – EPC

Inhoud

Hoe een blijvend leerklimaat op het werkveld introduceren? Als hulpverleners in de supportieve zorg of bij het levenseinde, respecteren we vergaand het privéleven van mensen, en de keuzes die ze over medische en andere beslissingen nemen, al dan niet in voorafgaande wilsbeschikkingen vastgelegd.

Wat moet je daarvoor kennen als arts, als verpleegkundige, als zorgkundige, als psycholoog, als moreel consulent, als pastor? En wat leer je daarover thuis, op school, in het werkveld, in vormingen en opleidingen?

Op het vierde congres ‘Education in palliative care’(EPC) lichten we één aspect van palliatieve zorg uit, en koppelen daar verschillende leervormen aan in workshops.

Dit congres is een samenwerking tussen Odisee, Erasmushogeschool en Forum Palliatieve  Zorg/Expertisecentrum Waardig Levenseinde W.E.M.M.E.L

Praktisch

07/02/2019 van 9u tot 17u

Locatie

Odisee te Brussel

Meer Info

Forum Palliatieve Zorg : 02/456.82.09 of info@forumpalliatievezorg.be