Training slechtnieuwsgesprekken via simulatie

Doelgroep

Voor palliatief referenten en alle geïnteresseerde zorgverleners in de thuiszorg, in WZC en in ziekenhuizen.

Inhoud

In de zorg en in het bijzonder in de palliatieve zorg, moet men als zorgverlener regelmatig slecht nieuws meedelen aan een patiënt of een bewoner. Je moet bv. aan een bewoner van je WZC meedelen dat zijn kortverblijf permanent wordt, je moet aan de kinderen van een bewoner meedelen dat hun moeder sterk achteruit gaat en terminaal is, je moet aan je patiënt meedelen dat zijn kanker niet meer in remissie is, enz. De menselijke reacties hierbij zijn niet altijd voorspelbaar: sommigen zullen doen alsof slecht nieuws  hen niet raakt, anderen zullen zeer emotioneel reageren. Slecht nieuws brengen is echter een belangrijk moment in het verdere verloop van de ziekte van die persoon en in de (vertrouwens)relatie met de zorgverleners. Daarom is het van belang dat je zorgvuldig tewerk gaat bij het doorgeven van het slechte nieuws. Tijdens deze training oefenen de deelnemers aan de hand van simulaties met een actrice. Dit gebeurt op basis van casussen die eventueel door de cursisten zelf vooraf doorgegeven worden.

Docent

Yanna Van Wesemael is  klinisch psychologe bij het Forum Palliatieve Zorg en dagcentrum TOPAZ, en wordt bijgestaan door  actrice Inge Verhees.

Data

16/02/2017 van 13u tot 16u.

Kostprijs

25 € / sessies/ deelnemer – Maximum 10 deelnemers.