Terugkomdag vrijwilligers: Help, de zorgvrager is lastig

Doelgroep

Vrijwilligers die werkzaam zijn binnen palliatieve zorg of in contact komen met palliatieve situaties, en vrijwilligersverantwoordelijken.

Doelstelling

Ontmoetingsmomenten waar we een aantal specifieke thema’s uitdiepen en dit onder begeleiding van een aantal deskundigen met een hart voor vrijwilligers. We bieden de mogelijkheid voor vrijwilligers om onderling ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen.

Programma

Help de zorgvrager is lastig – in deze terugkomdag leer je als vrijwilliger nieuwe inzichten te verwerven om meer op maat van de zorgvrager te kunnen communiceren. Zorgvragers en naasten  reageren vaak zeer individueel en emotioneel en dat doen ze vanuit hun eigen copingstijl.  Wat doe je met monitors en wat met blunters? Wat zijn dat trouwens? Hoe weet je eigenlijk wat de zgn. moeilijke en veeleisende  zorgvrager écht wil en hoe kom je dit te weten?  We bekijken de meest voorkomende problemen i.v.m. communicatie met de zorgvrager – aan de hand van casussen aangebracht door de deelnemers –  en hoe we deze samen met de zorgvrager (en zijn naaste) trachten op te lossen.

Docenten

Jan Blockhuys, communicatiedeskundige Woordzorg bvba

Datum

20 januari 2016 (13u30 tot 16u30)

Locatie

Expertisecentrum Waardig Levenseinde W.E.M.M.E.L., J. Vander Vekenstraat 158 – 1780 WEMMEL

Kostprijs

Gratis (voor alle vrijwilligers van de regio Brussel-Halle-Vilvoorde)

Inschrijvingen

Forum Palliatieve Zorg: 02/456.82.09, secretariaat@forumpalliatievezorg.be of online via www.forumpalliatievezorg.be.