Kinderen Toegelaten?! Een warm pleidooi om kinderen te betrekken bij de ziekte/ het levenseinde van de (groot)ouder.

Inhoud

Via deze opleiding  wil  we de vele hulpverleners die werken met volwassen patiënten aanmoedigen om kinderen meer te betrekken bij de ziekte / het sterven van de ( groot)ouder. Het is begrijpelijk dat in eerste instantie bij psychologen en andere hulpverleners de nadruk ligt op de noden van de patiënt zelf en bij de uitbreiding bij de partner, maar als de patiënt een (groot)ouder is dan zal men ook aandacht moeten hebben voor zijn rol als (groot)ouder en voor de noden bij de kinderen die daaruit voortvloeien.De redenen waarom kinderen nog steeds weinig betrokken worden, zijn vermoedelijk velerlei: sommige  hulpverleners hebben een bepaalde angst, een bepaalde schroom om met kinderen te werken. Zij menen dat ze door gebrek aan opleiding en ervaring onvoldoende kennis hebben om kinderen te kunnen helpen. Daarnaast heersen af en toe ook bij hulpverleners wel eens wat misvattingen over de vermogens van kinderen: zo wordt wel eens gezegd dat kinderen te jong zijn om de ziekte en zijn gevolgen te begrijpen of  te verdragen. Of er wordt gedacht kinderen te moeten ‘sparen’. In deze opleiding  wil de spreker gezondheidsmedewerkers overtuigen om nog meer in te zetten op ondersteuning van kinderen onder meer aan de hand van casussen en ze geeft ook praktische tips over hoe dan met kinderen om te gaan. Er wordt op een zeer interactieve manier tewerk gegaan waarbij de vragen van de deelnemers centraal worden gesteld.

Doelgroep

Voor palliatief referenten en alle geïnteresseerde zorgverleners in de thuiszorg, in woonzorgcentra en in ziekenhuizen.

Docent

Veerle Cosyns is onco-psycholoog en werkt ruim 20 jaar op de kinderoncologische afdeling van het UZ Brussel. Ze heeft onder meer een langdurende opleiding clientgerichte therapie en de opleiding psycho-oncologie gevolgd.  Binnen haar werk staat laagdrempelige hulpverlening centraal met een groot respect voor de noden en behoeften van elkeen binnen het gezin en het volledige systeem waar het patiëntje deel van uitmaakt (bijvoorbeeld school).

Datum

4 april 2019 (van 13u tot 16u)

Locatie

Expertisecentrum Waardig Levenseinde W.E.M.M.EL, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

Kostprijs

25 euro per deelnemer

Inschrijvingen

Forum Palliatieve Zorg: 02/456.82.09, secretariaat@forumpalliatievezorg.be of online via www.forumpalliatievezorg.be.