Patiëntenrechten en palliatieve zorg. Wat kan ik hiermee als zorgverlener

Doelgroep

Voor palliatief referenten en alle geïnteresseerde zorgverleners in de thuiszorg, in WZC en in ziekenhuizen.

Inhoud

Sinds 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze wet somt de basisrechten van de patiënten op en verduidelijkt de modaliteiten voor het bijhouden van het patiëntendossier en de toegang ertoe. Beroepsbeoefenaars als artsen, apothekers, verpleegkundigen, psychologen, paramedici dienen deze rechten ook te respecteren binnen de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden. Het gaat o.m. om rechten als het vrij kiezen van een beroepsbeoefenaar, geïnformeerd worden over de gezondheidstoestand, vrij toestemmen in een tussenkomst (met voorafgaande informatie), kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met inzagerecht, … Patiëntenrechten die betrekking hebben op de begeleiding bij het levenseinde worden uitgebreid besproken in deze vorming.   Verder komen vragen aan bod als: hoe kunnen we als zorgverlener de patiënt ondersteunen om deze wettelijk verankerde rechten in de praktijk te brengen?  Kan de patiënt zijn zorgwensen vastleggen en wie staat haar/hem daarin bij?

Docent

Jan Blockhuys, specialist zorgcommunicatie Woordzorg

Datum

25/01/2018 van 9u30 tot 12u30

Kostprijs

25 € per deelnemer