1.Vorming op maat voor zorgverleners

Inhoud

Het Forum Palliatieve Zorg biedt vormingen aan op maat, op maat van uw organisatie of van een bepaalde doelgroep (vb. familiehulp, woonzorgcentra, mantelzorg, SEL, seniorenorganisaties, scholen, sociale diensten van gemeenten,…). U heeft de mogelijkheid om een vorming in uw eigen voorziening te organiseren, of in de lokalen van het expertisecentrum W.E.M.M.E.L. Indien u de vorming binnen de eigen voorziening organiseert, dient u wel te beschikken over een voldoende groot vormingslokaal en projectiemogelijkheid.

Wij bieden vorming aan over basisconcepten palliatieve zorg, comfortzorg, levenseindebeslissingen (ism LEIF),  communicatie, rouw en andere onderwerpen die te maken hebben met het levenseinde.

Het onderwerp  wordt  afgestemd op de voorkennis van de deelnemers. De inhoud en duur van dit programma bepaalt de organisatie zelf, in overleg met de vormingscoördinator van het Forum.

Praktisch

De kostprijs is 90 euro per lesuur, exclusief verplaatsingskosten van de docent.

Contact

Forum Palliatieve Zorg : 02/456.82.09 of info@forumpalliatievezorg.be of online via www.forumpalliatievezorg.be

 

2.Vorming Voorafgaande zorgplanning (i.s.m. LEIF)

 Inhoud

Dit betreft een vast pakket bedoeld voor zorgverleners (in thuiszorg, residentiële zorg, ziekenhuizen, …). Dit pakket wordt aangepast aan de beroepsgroep ( huisartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen,…) en kan aangevraagd worden in Vlaanderen en Brussel. Het pakket wordt uitgewerkt in samenwerking met de regionale LEIFpunten.

Dit pakket omvat o.a.

-toelichting bij de  5 correcte wilsverklaringen en tot welke mogelijkheden ze leiden

-voor wie zijn ze bestemd, met wie worden ze ingevuld

-welke zijn de troeven en hindernissen van deze wilsverklaringen

-uitleg over vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon

-hoe brengen we deze wilsverklaringen aan bij de zorgvragers: hoe communiceren naar de zorgvrager en zijn naasten vanuit een zorgverlener.

De vorming wordt opgevat een praktische training: interactief en met rollenspel a.d.h.v. casussen. Dit wordt begeleid door een procesbegeleider van LEIF en een acteur.

Praktisch

De planning van de sessie gebeurt in overleg met de aanvrager. Voor elke deelnemer wordt een brochure met de correcte wilsverklaringen en een handleiding voor de zorgverlener voorzien.

Contact

Forum Palliatieve Zorg : 02/456.82.09 of info@forumpalliatievezorg.be of online via www.forumpalliatievezorg.be