Vorming op maat voor zorgverleners

Inhoud:

Het Forum Palliatieve Zorg biedt vormingen aan op maat, op maat van uw organisatie of van een bepaalde doelgroep (vb. woonzorgcentra, mantelzorg, SEL, seniorenorganisaties, gezinszorg, thuiszorgdiensten, scholen, sociale diensten van gemeenten,…). U heeft de mogelijkheid om een vorming in uw eigen voorziening te organiseren, of in de lokalen van het expertisecentrum W.E.M.M.E.L. Indien u de vorming binnen de eigen voorziening organiseert, dient u wel te beschikken over een voldoende groot vormingslokaal en projectiemogelijkheid.

Wij bieden volgende vormingen op maat aan:

 • Inleiding tot de palliatieve zorg
 • Basisconcepten en wetgeving palliatieve zorg, patiëntenrechten, euthanasie
 • Comfortzorg en de laatste zorgen
 • Pijncontrole en symptoomcontrole
 • Gebruik subcutane spuitaandrijver
 • Communicatie met patiënt, familie en zorgverleners
 • Levenseindebeslissingen en de spelers hierbij (huisarts, zorgverleners, naasten ,…)
 • Rouw en verliesverwerking voor patiënt en naasten
 • Existentiële zorg en zingeving
 • Zelfzorg en teamzorg
 • Cultuursensitieve palliatieve zorg
 • Training slechtnieuwsgesprekken voor zorgvrager en naasten
 • Omgaan met lastige zorgvragers
 • Werken rond kleine doelen bij het levenseinde
 • Intervisie en ethisch zorgoverleg voor verpleegkundigen in palliatieve zorg

Het onderwerp wordt verder afgestemd op de voorkennis van de deelnemers. De inhoud en duur van dit programma bepaalt de organisatie zelf, in overleg met de vormingscoördinator van het Forum.

Praktisch:

De kostprijs is 90 euro per lesuur, exclusief verplaatsingskosten van de docent.

Contact:

Forum Palliatieve Zorg: 02/456.82.09 of info@forumpalliatievezorg.be of online via www.forumpalliatievezorg.be

 

Vorming Voorafgaande zorgplanning (i.s.m. LEIF)

 

– Vorming VZP voor professionelen

Inhoud:

Dit betreft een sessie bedoeld voor professionele zorgverleners (in de thuiszorg, residentiële zorg, ziekenhuizen,…). Dit pakket wordt aangepast aan de beroepsgroep (artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen) en kan aangevraagd worden in Vlaanderen en Brussel. Deze sessie kan worden uitgewerkt in samenwerking met de regionale LEIFpunten.

De sessie omvat o.a.

 • toelichting bij de 5 correcte wilsverklaringen en tot welke mogelijkheden ze leiden;
 • voor wie zijn ze bestemd, met wie worden ze ingevuld;
 • welke zijn de troeven en hindernissen van deze wilsverklaringen;
 • uitleg over vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon;
 • hoe brengen we deze wilsverklaringen aan bij de zorgvragers: hoe communiceren met de zorgvrager en zijn naasten?

Praktisch:

De vormingssessie is opgevat als een tweeluik, met een luik vorming (1u) en een luik training

(2u op interactieve wijze en met roloefeningen a.h.v. casussen). Deze sessie wordt begeleid door een procesbegeleider (van LEIF) en een acteur/actrice.

Een sessie duurt 3u met als vaste prijs 350,-  voor 3u.

Er wordt uitgegaan van een voorkennis betreffende medische beslissingen bij het levenseinde.

Voor elke deelnemer is een brochure met de correcte wilsverklaringen en een handleiding voorzien.

Contact:

Stel ons je vragen via info@wilsverklaringen.be  of bel naar 02 456 82 09.

 

Vorming VZP voor het brede publiek

Inhoud:

LEIF biedt een infosessie aan over voorafgaande zorgplanning, op maat van uw organisatie of van een bepaalde doelgroep (bv. verenigingen, OCMW’s, gemeentes, dienstencentra, mutualiteiten, woonzorgcentra, mantelzorgorganisaties, scholen, …). U heeft de mogelijkheid om een sessie in uw eigen voorziening te organiseren, of in de lokalen van LEIF.

Aan de hand van voorbeelden en interactie worden de deelnemers ruim geïnformeerd over hun mogelijkheden om nu een zorgplanning te maken voor later, wanneer ze hun wil niet meer zouden kunnen uitdrukken. Deze informatie wordt ook aanschouwelijk gebracht door middel van voorbeelden en praktijkoefening.

Praktisch:

De vorming wordt afgestemd op de voorkennis van de deelnemers. De duur bepaalt de organisatie zelf, in overleg met LEIF (min. 1,5u, richtprijs hiervoor bedraagt 100 €). Voor elke deelnemer wordt een brochure met de correcte wilsverklaringen en een handleiding voorzien.

Contact:

Stel ons je vragen via info@wilsverklaringen.be  of bel naar 02 456 82 09