Introductie (module palliatief referent) en postgraduaat Palliatieve Zorg ism Odisee en Erasmus Hogeschool Brussel

Het Forum Palliatieve Zorg heeft een opleidingsaanbod in samenwerking met de Brusselse hogescholen Odisee en Erasmus en is erkend door het Ministerie van Onderwijs.

 

Alle informatie hierover vindt u terug in de onderstaande folders

 

brochure-referenten-2018-web-1               postgraduaat-flyer-2018 

PALM = permanente vorming in palliatieve zorg voor medici en masters

PALM heeft aandacht voor de problemen van palliatieve en chronische zieken zoals pijn- en symptoomcontrole, psychologische begeleiding, sociale opvang en aandacht voor existentieel lijden. De kwaliteit van de opleiding wordt gewaarborgd door experten met jarenlange praktijkervaring. De informatieoverdracht en training gaan gepaard met een respectvolle houding voor zwaar zieken, waarbij eerbied voor de wil van de patiënt cruciaal is.

5 zaterdagen van 9u tot 16u op 10/11/18 – 08/12/18 – 02/02/19 – 30/03/19 – 04/05/19

Alle informatie hierover vindt u terug in de onderstaande folder.

 

PALM_17-18-1

LEIF

Ingericht door het LevensEinde InformatieForum. Het LEIF project is een open initiatief en bestaat uit mensen en verengingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

Doelstelling

In deze opleiding wordt inzicht verworven in de diverse beslissingen bij het levenseinde en in de mogelijkheden van palliatieve zorg. Op deze manier kunt u fungeren als referent en bij collega’s aan intercollegiale deskundigheidsbevordering doen. U zal ook beter in staat zijn om rond deze problematiek met o.a. artsen en andere teamleden te communiceren.

Doelgroep

Er zijn twee verschillende opleidingen nl.

  • LEIFartsenopleiding: deze opleiding is verspreid over 5 zaterdagen en is geaccrediteerd (ethiek en economie) en leidt tot een certificaat.
  • LEIFopleiding voor andere zorgverleners (verpleegkundigen [LEIFnurses], apothekers, psychologen, kinesisten, moreel consulenten, pastores, maatschappelijk werkers,…): deze opleiding is verspreid over 5 modules van elk 6 uur en leidt tot een certificaat. Er is telkens een cursus in het voor- en in het najaar.

Voor meer informatie kan u terecht op www.leif.be