Continu worden er in huis of buitenshuis vormingen rond palliatieve zorg georganiseerd door het Forum Palliatieve Zorg: basiscursussen voor wie pas in de palliatieve zorg begint, verdieping, postgraduaat, BANABA in samenwerking met de hogescholen Erasmus en HUB, PALM – opleiding (Palliatieve Zorg voor Masters en Medici) ism Leerstoel Waardig Levenseinde, Referentenopleiding ism Panal, terugkomdagen voor wie graag verder studeert.

Er is een constante evolutie in de onderwerpen en in de wijze van vorming geven.
Het vormingsaanbod van het Forum wordt door het werkveld aangestuurd.

Op deze wijze bouwen we een vorming uit die zijn directe implementatie kan krijgen in de eigen voorziening.

Download hier onze vormingsbrochure