Vorming: Palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis – 16 oktober van 13u tot 16u

palliatievesedatie