rouw-levenseinde

Rouw bij de patiënt:

Artsen, psychologen, verpleegkundigen… leren sensitief omgaan met de rouw bij de patiënt. Daartoe is er bijscholing mogelijk bij het Forum Palliatieve Zorg, onder de vorm van intervisie, studiedagen, zelfstudie.

In de bibliotheek hebben we heel wat literatuur, wetenschappelijk onderbouwde werken, poëzie die ten dienste van patiënt en/of familie en/of hulpverlener staan.

 

Rouw bij de familie:

Bij een levenseindezorg gaat er ook aandacht naar de familie en anderen die dichtbij de patiënt betrokken zijn, als daar vraag naar is. Het rouwbezoek door verpleegkundigen van Omega, een herdenkingsmoment… behoren tot de mogelijkheden. We proberen rouw niet als een ziekte te benaderen, dan wel als de mogelijkheid van mensen om op een waardige manier met verlies om te gaan.

Het inschatten van gecompliceerde rouw is niet eenvoudig: multidisciplinair overleg kan aanbevelingen aan de familie geven. Ook hier blijft de huisarts centraal in het overleg. De draagkracht van familieleden, kinderen mag nooit onderschat worden en ook niet overschat.
Speciale aandacht gaat uit naar kinderen die op een eigenwijze met verlies van ma, pa, broer, zus, opa, oma, vriendje, leerkracht enz. omgaan. Ook hier hoeven meestal geen kunstgrepen te worden ingebracht.
Eerste lijn medewerkers, CLB’s, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, rouwconsulenten kunnen ingeschakeld worden.

 

Rouw bij de hulpverlener:

Het project ‘Spreken over rouw’ plant diverse studie- en opleidingsmomenten voor hulpverleners die -hoe kan het ook anders- geraakt worden door de rouw van patiënt en familieleden. Om het onderscheid tussen eigen rouwdraden en die van de patiënt/familie te blijven maken, is intervisie heel belangrijk. Met de projectgroep voorzien we ook rouwconsult voor hulpverleners: als begeleidingen moeilijk lopen, of je dreigt er in vast te lopen kan het spreken met een ervaren rouwconsulent wel degelijk een verschil maken.

Voor verdere info en afspraken: 02/4568207 of info@forumpalliatievezorg.be

Rouwconsult voor hulpverleners: we beschikken over meerdere rouwconsulenten en rouwbegeleiders.

 

download hier de brochure