In samenwerking met het Forum Palliatieve Zorg kunnen organisaties een infoavond rond palliatieve zorg organiseren voor de plaatselijke bevolking of andere verenigingen zoals de plaatselijke SEL, het OCMW, de mutualiteit, de huisartsenverenigingen, enz. Deze avond kan plaatsvinden in de lokalen van de organisatie zelf of op andere plaatsen zoals het plaatselijke cultureel centrum of de parochiezaal.

Tijdens deze infoavond komen een aantal sprekers aan bod die vertellen over hoe zij aan palliatieve zorg doen in hun gemeente. Voorbeelden van sprekers zijn: de directie van een woonzorgcentrum, een verpleegkundige van Omega of een arts van een palliatieve eenheid. De infoavond kan verder opgeluisterd worden met een muzikaal intermezzo van lokale musici en met en drankje. Nadien is er tijd voor vraagstelling vanuit het publiek. De avond wordt gecoördineerd en gemodereerd door de coördinator van het Forum Palliatieve Zorg en er kan door ons ook een infostand voorzien worden met nuttige brochures en boeken.

Wij zorgen voor:

  • inhoudelijke coordinatie van de voorbereidende bijeenkomsten en de avond zelf
  • Het ontwerp van een affiche die verspreid kan worden
  • Publiciteit voor het initiatief via onze contacten
  • Vergoeding van de sprekers op de infoavond

We verwachten van de initiatiefnemers:

  • Zoeken naar een aantal gemotiveerde hulpverleners/vrijwilligers/artsen die deze avond mee willen realiseren
  • Aanwezigheid op de voorbereidende vergaderingen
  • Medewerking tijdens de infoavond
  • Publiciteit voor het initiatief via eigen contacten

Voor meer informatie: 02/456.82.07