Inhoud:

In samenwerking met het Forum Palliatieve Zorg kan uw organisatie een gratis infoavond palliatieve zorg organiseren voor de plaatselijke bevolking van een gemeente, voor hulpverleners, artsen, etc.  Dit gebeurt in samenwerking met de plaatselijke SEL, en met andere lokale verenigingen, OCMW, mutualiteit, woonzorgcentra, huisartsenverenigingen,… Deze avond kan plaatsvinden in de lokalen van de organisatie zelf of op andere locaties bv. zaal woonzorgcentrum, in het cultureel centrum van de gemeente, parochiezaal.

Tijdens deze infoavond komen een aantal sprekers aan bod die vertellen over hoe zij aan palliatieve zorg doen in hun werksetting: bv. directie woonzorgcentrum, huisartsen, verpleegkundigen eenheden/dagcentra, verpleegkundige thuiszorgequipe Omega van uw regio. Nadien is er tijd voor vraagstelling vanuit het publiek en debat. Deze avond wordt gecoördineerd en gemodereerd door het Forum Palliatieve Zorg.

Ook is er de mogelijkheid om een film over het thema te vertonen, met een nabespreking. Het Forum beschikt over een zeer uitgebreide collectie fictie- en docufilms over levenseinde, palliatieve zorg, euthanasie, …

Praktisch:

Het Forum Palliatieve Zorg zorgt voor de inhoudelijke coördinatie en organisatie van de bijeenkomsten en de avond zelf, het ontwerp van een affiche die verspreid kan worden in de hele gemeente, publiciteit voor het initiatief via onze contacten en vergoeding van de sprekers op de infoavond.

We verwachten van de initiatiefnemers het zoeken van een aantal gemotiveerde hulpverleners/vrijwilligers/artsen die deze avond mee willen realiseren, de aanwezigheid op de bijeenkomst(en) voor de voorbereiding van de infoavond, uw medewerking op de infoavond zelf en publiciteit voor het initiatief via jullie contacten.

Contact:

Forum Palliatieve Zorg: 02/456.82.09 of info@forumpalliatievezorg.be of online via www.forumpalliatievezorg.be