Het Forum Palliatieve Zorg bracht zelf een aantal uitgaven uit die in huis kunnen aangekocht of ontleend worden.

  • Symptoombestrijding bij terminale aandoeningen – WHO (10 euro)
  • Pijnmedicatie bij chronische en palliatieve aandoeningen – Wim Distelmans (10 euro)
  • Handboek voor palliatieve zorg – Derek Doyle, Roger Woodruff, Wim Distelmans (15 euro)
  • Een waardig levenseinde – Wim Distelmans (15 euro)
  • Het recht om te sterven – Wim Distelmans (10 euro)